Skip to main content

Zorgaanbod van

Fysiotherapie Hoofdweg Amsterdam-West

Met het uitgebreide zorgaanbod en de vele specialisaties van Fysiotherapie Hoofdweg Amsterdam kunnen we de patiënt nog beter van dienst zijn. Zorg op maat noemen wij dat.

Algemene Fysiotherapie

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat.

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie richt zich op patiënten met problemen in het gehele gebied van lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen en kinderen.

Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie

Als u ondanks goed ingestelde medicatie klachten van benauwdheid bij inspanning en een verminderd inspanningsvermogen hebt is het belangrijk dat u beweegt wanneer u COPD heeft. 

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is voor alle kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, die op een moment van hun ontwikkeling problemen van het bewegingsapparaat krijgen.

Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van het lichaam zien afnemen komen doorgaans in aanraking met de geriatriefysiotherapeut.

Overzicht Specialisaties

Leven is bewegen

Fysiotherapie Hoofdweg is een groepspraktijk met 9 fysiotherapeuten gevestigd in Bos en Lommer Amsterdam.
We vormen een team waarin we met onze uitgebreide specialisaties zorg op maat kunnen bieden. Individueel of in een groep; samen met de patiënt bepalen wat het beste resultaat kan geven. Indien nodig verwijzen we naar elkaar door en zo kan een behandeling die individueel begint overgaan in een groepsbehandeling bij een collega. Ons uitgangspunt is altijd dat de patiënt centraal blijft staan en gebaat is bij kwalitatief goede zorg.
Meer over ons