Skip to main content

Wat is Thuiszorgfysiotherapie?

Thuiszorgfysiotherapie is een innovatief product waarmee de fysiotherapeut de samenwerking met reeds bestaande thuiszorgaanbieders kan realiseren.
Thuiszorgfysiotherapie is gericht op de functionele revalidatie en resocialisatie van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten, met als doel het handhaven van de thuissituatie. Door inzet van specifieke fysiotherapeutische expertise op het gebied van behoud van zelfstandigheid, valpreventie, functionele revalidatie en verbetering van kwaliteit van leven wordt de patiënt in staat gesteld om zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in zijn/haar eigen leefomgeving te functioneren. Verslechtering van de mobiliteit en zelfredzaamheid van de patiënt kan aanleiding zijn om de thuiszorgfysiotherapeut in te schakelen. Daar hoeft geen specifieke pathologie aan ten grondslag te liggen.

Verwijzing

Voor behandeling aan huis is een schriftelijke verwijzing nodig van een arts. Dit kan uw huisarts of medisch specialist zijn.

Voor Fysiotherapie Hoofdweg behandelt Annemiek Overmars (Master Fysiotherapie bij mensen met chronische ziekten en Master Geriatriefysiotherapie) ouderen en patiënten met chronische ziekten aan huis.