Skip to main content
 • U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Controleer zelf hoeveel behandelingen u vergoed krijgt: dit is uw eigen verantwoordelijkheid!. Als de verzekering de behandelingen niet vergoedt, zijn de kosten voor de patiënt.
 • Bent u dit jaar al onder behandeling geweest bij een andere fysiotherapiepraktijk? Geef dit dan aan ons door.
 • U wordt, vanuit hygiënisch oogpunt, verzocht bij ieder bezoek een handdoek mee te brengen; en om tijdens het oefenen makkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht de afspraak 24 uur voor de behandeling af te zeggen, anders zijn wij genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen. Het te betalen bedrag bedraagt dan 75% van het tarief.
 • Indien u elders ook fysiotherapeutisch behandeld wordt, wordt u verzocht dit aan ons door te geven. Dit geldt ook voor groepstrainingen op deze praktijk.
 • Als  u een klacht heeft, bespreek die dan met uw behandelend therapeut of de vertrouwenspersoon. Levert dit niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruikmaken van een klachtenprocedure. Een brochure van de klachtenregeling van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie met informatie vindt u in onze wachtruimte en op onze website.
 • Uw privacy is gewaarborgd ingevolge de wettelijke eisen die voortvloeien uit de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ (Wbp).
 • De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt/cliënt.
 • Deelname aan een training of cursus geschiedt op eigen risico.
 • Het is patiënten niet toegestaan de computers te bedienen en/of te gebruiken.
 • Het is mogelijk om bij de balie een ideeënformulier te vragen.
 • Wilt u uw auto/ fiets zodanig parkeren dat de praktijk goed toegankelijk blijft?
 • Als u tijdens het wachten leest, wilt u de lectuur dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat?
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie, etc.) op te volgen.
 • Voor de fysiotherapie heeft u geen verwijsbrief van een huisarts of medisch specialist nodig. Dit heet “DTF” (= Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). Let  erop dat uw verzekeraar hier mogelijk  twee zittingen in rekening brengt.
 • De praktijk is van maandag-vrijdag te bereiken van 08:00-19:00 uur (telefonisch bij voorkeur tussen 09.00 -13.00) Tel: 020-6188761. De praktijk is op maandag, woensdag en donderdag geopend van 08.00-21.00, op dinsdag en vrijdag van 08:00-19:00 en op zaterdag van 9:00-14:00.
 • U kunt ons 24 uur per dag telefonisch of via de mail bereiken. Telefonisch via 020-6188761. Spreekt u gerust onze voicemail in, dan bellen wij zo snel mogelijk terug. Of via de mail: info@fysiohoofdweg.nl.
 • De praktijk hanteert geen wachtlijst en heeft als richtlijn met nieuwe patiënten binnen 2 werkdagen een afspraak te maken voor een intakegesprek.