Skip to main content

Fysiotherapie bij hartfalen

Wat is hartfalen?

Hartfalen is een combinatie van klachten en verschijnselen ten gevolge van het tekortschieten van de pompfunctie van het hart. Het komt regelmatig voor dat hartfalen angst voor bewegen teweeg brengt. Uiteindelijk kan dit leiden tot verminderde conditie en/of eenzaamheid.

Na verwijzing van de specialist of huisarts vindt er een onderzoek en behandeling plaats. De gespecialiseerde fysiotherapeut van Fysiotherapie Hoofdweg richt zich bij hartfalen op het verbeteren van de kracht en conditie waardoor u minder beperkingen ervaart in uw dagelijks leven. Samen met u stelt de fysiotherapeut aan de hand van uw hulpvraag een of meer behandeldoelen op en een behandeltraject om deze doelen te bereiken.

Verwijzing

Voor de behandeling van hartfalen patiënten is geen schriftelijke verwijzing nodig van een arts.

Looptherapie bij perifeer arterieel vaatlijden

Na verwijzing van de specialist of huisarts vindt er een onderzoek en behandeling plaats. De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (of etalagebenen) is gesuperviseerde looptherapie. De gespecialiseerde fysiotherapeut van Fysiotherapie Hoofdweg bepreekt eerst uw bewegingsmogelijkheden en samen met u wordt vervolgens een persoonlijk en gestructureerd trainingsprogramma samengesteld om zo tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Voor het behoud van het verkregen resultaat is het zeer belangrijk om een actieve levensstijl te ontwikkelen en te onderhouden. Naast het verbeteren van uw loopafstand zal mede door de begeleiding van de gespecialiseerde fysiotherapeut uw uithoudingsvermogen en uw looppatroon worden verbeterd, en uw mogelijke angst voor inspanning worden overwonnen. Vooral het looppatroon is van belang. Om pijnklachten te omzeilen, gaan veel mensen op een andere geforceerde manier lopen. Bij Fysiotherapie Hoofdweg wordt u geholpen om een gezond looppatroon aan te leren.

Verwijzing

Voor de fysiotherapie voor perifeer arterieel vaatlijden-patiënten is een schriftelijke verwijzing nodig van een arts. Dit kan uw huisarts of medisch specialist zijn.

Vergoeding

37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie worden uit de basisverzekering vergoed voor patiënten met een verwijzing van de huisarts of specialist.

Longfysiotherapie

Als u ondanks goed ingestelde medicatie klachten van benauwdheid bij inspanning en een verminderd inspanningsvermogen hebt is het belangrijk dat u beweegt wanneer u COPD heeft. Als u minder beweegt, krijgt u eerder klachten en nemen uw mogelijkheden steeds verder af.
Bij patiënten met ademspierzwakte vormt ademspierkrachttraining een onderdeel van het revalidatieprogramma voor een COPD-patiënt.
Verder kunt u specifiek behandeld worden om ademregulatie en ophoesttechnieken te leren.

Verwijzing

Voor de behandeling van patiënten met COPD vanaf GOLD 2 is een een schriftelijke verwijzing nodig van een arts of specialist.

Vergoeding

In het eerste behandeljaar worden er maximaal 70 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Daarna is het aantal behandelingen dat vergoed wordt afhankelijk van de ernst van de COPD.

Aangesloten bij LoRNA (Long Revalidatie Netwerk Amsterdam)

LoRNA is een Amsterdam netwerk van in COPD gespecialiseerde fysiotherapeuten en streeft de allerbeste zorg voor mensen met de ziekte COPD na. Het LoRNA heeft (Transmurale)  samenwerkingsafspraken gemaakt met ketenzorgpartners in de regio (apothekers, diëtisten, praktijkondersteuners, longartsen en huisartsen).

Voor informatie over Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie:

De Fysiotherapeut
Etalagebenen
Longfonds/
LoRNA

Voor Fysiotherapie Hoofdweg behandelt Annemiek Overmars (Master Hart-, Vaat- en Longen, Master Geriatriefysiotherapie patiënten met COPD, Hartfalen en perifeer arterieel vaatlijden.
Robert Post behandelt patiënten met COPD en perifeer arterieel vaatlijden. 

Aangesloten bij Chronisch Zorgnet

Stichting Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet) is hét landelijke netwerk van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in beweegtherapie en leefstijlbegeleiding mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV), long- en hartaandoeningen. Binnen dit open netwerk met landelijke dekking staat kwaliteit en transparantie hoog in het vaandel. Chronisch ZorgNet therapeuten onderscheiden zich dan ook op dit gebied. Alle aangesloten therapeuten handelen evidence-based volgens de KNGF-richtlijnen, en volgen bijscholing die relevant is voor de behandeling van patiënten met NCD’s, zoals scholing op het gebied van leefstijlbegeleiding of rookstopcoaching.