Skip to main content

Algemene fysiotherapie

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Nederland kent ongeveer 16.000 fysiotherapeuten die werkzaam zijn in zelfstandige praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en – steeds vaker – op de bedrijfsvloer.
Lees meer over algemene fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapeut richt zich op mensen of patiënten met problemen in het gehele gebied van lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen en kinderen.
Lees meer over bekkenfysiotherapie

Coronaherstelzorg

Het coronavirus is een flinke aanslag op onze samenleving en in het bijzonder op de door COVID 19 getroffen patiënten. COVID-19 heeft veel impact op de longen waarbij er in sommige gevallen zelfs blijvende schade kan optreden. Naast lichamelijke zijn er ook mentale problemen.
Een deel van deze patiënten zal na het doormaken van de ziekte baat hebben bij adequate revalidatie in de eerste lijn.
Lees meer over coronaherstelzorg

Dry Needling

Dry Needling is een behandelmethode die wordt toegepast voor de behandeling van myofasciale problemen.
Lees meer over Dry Needling

Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van het lichaam zien afnemen komen doorgaans in aanraking met de geriatriefysiotherapeut. Deze heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare groepen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met complexe problematiek.
Lees meer over geriatriefysiotherapie

Thuiszorgfysiotherapie

Thuiszorgfysiotherapie is een innovatief product waarmee de fysiotherapeut de samenwerking met reeds bestaande thuiszorgaanbieders kan realiseren. Thuiszorgfysiotherapie is gericht op de functionele revalidatie en resocialisatie van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patienten, met als doel het handhaven van de thuissituatie.
Lees meer over thuiszorgfysiotherapie

Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie

Longfysiotherapie

Als u ondanks goed ingestelde medicatie klachten van benauwdheid bij inspanning en een verminderd inspanningsvermogen hebt is het belangrijk dat u beweegt wanneer u COPD heeft. Lees meer over fysiotherapie bij COPD

Fysiotherapie bij hartfalen

Hartfalen is een combinatie van klachten en verschijnselen ten gevolge van het tekortschieten van de pompfunctie van het hart. Het komt regelmatig voor dat hartfalen angst voor bewegen teweegbrengt. Uiteindelijk kan dit leiden tot verminderde conditie en/of eenzaamheid.
Lees meer over fysiotherapie bij hartfalen

Looptherapie bij claudicatio intermittens

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met claudicatio intermittens (of etalagebenen) is looptherapie.
Lees meer over Looptherapie

Kinderfysiotherapie

Naast het behandelen van volwassenen in onze praktijk zijn ook kinderen hier aan het goede adres. Kinderfysiotherapie is voor alle kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, die op een moment van hun ontwikkeling problemen van het bewegingsapparaat krijgen.
Lees meer over kinderfysiotherapie

Oedeemtherapie

Oedeemtherapie is erop gericht lymf en veneus oedeem te verminderen of te stabiliseren. Oedeem is een abnormale ophoping van eiwitten en vocht in het lichaamsweefsel. Dit is een gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht.
Lees meer over Oedeemtherapie

Parkinson

Sinds 2010 bestaat in Amsterdam rondom het SLAZ een multidisciplinaire samenwerking van in Parkinson gespecialiseerde zorgverleners aangesloten bij ParkinsonNet. ParkinsonNet is een netwerk van in Parkinson gespecialiseerde zorgverleners en streeft de allerbeste zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson na.
Lees meer over fysiotherapie bij parkinson

Podologie

Podologie betekent letterlijk voetkunde.
De registerpodoloog richt zich op het voorkomen en behandelen van voetklachten en voetfunctiestoornissen en de daaruit voortvloeiende klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Lees meer over reumafysiotherapie

Reumafysiotherapie

De gespecialiseerde fysiotherapeut van Fysiotherapie Hoofdweg richt zich bij reuma op het verbeteren van de kracht en conditie waardoor u minder beperkingen ervaart in uw dagelijks leven. Samen met u stelt de fysiotherapeut aan de hand van uw hulpvraag een of meer behandeldoelen op en een behandeltraject om deze doelen te bereiken.
Lees meer over reumafysiotherapie