Skip to main content

Over ons

Voorheen gevestigd aan de Hondiusstraat bevindt onze praktijk zich per 1 september 2017 aan de Hoofdweg 458. Met een grote nieuwe oefenzaal volledig uitgerust met cardio en krachtapparatuur en vijf ruime behandelkamers bieden wij als vanouds onze Fysiotherapie en gespecialiseerde zorg. De praktijk maakt deel uit van Medisch Centrum Mediport waar samengewerkt wordt met huisartsen, tandarts, diëtist en verloskundige.

Missie

Fysiotherapie Hoofdweg staat voor optimale fysiotherapeutische zorg en kwaliteit die resulteert in een tevreden patiënt die weer optimaal kan functioneren.
We stellen de patiënt centraal. Goede interactie met de patiënt is de basis voor motivatie, kennisoverdracht en gedragsverandering.De fysiotherapeut is verantwoordelijk voor professionaliteit en actuele kennis. Samenwerking met andere disciplines verhoogt de kwaliteit van handelen en komt de patiënt ten goede.

Visie

Binnen Fysiotherapie Hoofdweg wordt ernaar gestreefd verantwoorde, doelgerichte, kwalitatief hoge zorg te bieden. Waarbij de behandeling zo goed mogelijk aansluit bij de verwachtingen van de patiënt. Het vooraf bespreken van verwachtingen en doelen maakt dit ook inzichtelijk. Door goede informatie en adviezen wordt ook gewerkt aan preventie. De patiënt wordt op een vriendelijke, respectvolle en professionele manier behandeld.
De maatschap wil een prettige werkomgeving bieden voor haar medewerkers. Door een goede onderlinge verstandhouding en respect voor elkaars professionaliteit moet dit leiden tot een sfeer in de praktijk waar behalve de klant ook de medewerker zich prettig voelt. We streven er verder naar om in Bos en Lommer maar ook daarbuiten optimale kwalitatieve zorg te bieden die voor iedereen beschikbaar dient te zijn. Samenwerking met andere zorgverleners is daarbij een voorwaarde. Dit houdt in dat de praktijk zijn positie ziet in een keten van behandelaars en/of instellingen.

Samenwerking in Mediport

Doel van de samenwerking is steeds het centraal stellen van de patiënt die gebaat is bij goed afgestemde kwalitatief goede zorg.
In Medisch Centrum Mediport is tevens een diëtiste werkzaam, Inge Cantatore. Inge heeft zich gespecialiseerd in overgewicht, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en ondervoeding.

In Mediport werken wij ook samen met verloskundig centrum ‘groei’. De samenwerking met vooral onze Master bekkenfysiotherapeute Jolanda Smits zorgt ervoor dat u altijd gebruik kunt maken van kwalitatief hoogstaande zorg, zowel voor, tijdens en na de zwangerschap.
Het op elkaar afstemmen vergroot de kans op snel herstel.

Samenwerking in netwerken

Samenwerking tussen fysiotherapeuten onderling vindt ook plaats in verschillende netwerken waarbij wij zijn aangesloten. Deze netwerken horen vaak bij de geprotocolleerde groepsbehandelingen en bij de behandeling van speciale doelgroepen. In de netwerken worden de protocollen en behandelingen steeds aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen. Binnen de netwerken zijn vaak meerdere disciplines actief.

Onze praktijk is aangesloten bij de volgende netwerken:

Samenwerking Buurtzorg+

Fysiotherapie Hoofdweg participeert in het Buurtzorg+ team Bos en Lommer. Dit team bestaat uit  verpleegkundigen,  ergotherapie DOEN en onze geriatriefysiotherapeut, Master Fysiotherapie bij mensen met chronische ziekten en thuiszorgfysiotherapeut Annemiek Overmars.

Met Buurtzorg+ leveren de fysiotherapeut en ergotherapeut samen met wijkverpleegkundigen geïntegreerde zorg in de buurt. Door de korte onderlinge samenwerkingslijnen en het regelmatige cliëntoverleg is er veel meer zorgafstemming. Hierdoor blijft de cliënt mogelijk langer verzorg- of verpleegbaar in de thuissituatie.