Skip to main content

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie richt zich op patiënten met problemen in het gehele gebied van lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen en kinderen.
De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken, die de buikorganen draagt, zorgt voor het openen en sluiten van de bekkenuitgang, een rol speelt bij de seksualiteit en bijdraagt aan de stabiliteit van het bekken.
De bekkenbodemspieren werken nauw samen met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke functie in het dagelijks bewegen. De problemen ontstaan vaak uit onwetendheid, of door een verkeerde manier van plassen of ontlasten, soms na blaasontstekingen, na een buik- of prostaatoperatie of zij hangen samen met zwangerschap of bevalling. Kinderen kunnen al op jonge leeftijd door verkeerd gebruik van hun bekkenbodemspieren problemen hebben met zindelijkheid overdag of ‘s nachts. Hoewel minder algemeen bekend kunnen mannen ook problemen ontwikkelen die samenhangen met een niet optimale functie van de bekkenbodem.

Wat doet een bekkenfysiotherapeut?

De bekkenfysiotherapeut houdt zich bezig met preventie, voorlichten, coachen, begeleiden en behandelen bij onderstaande klachten.

  • Ongewild verlies van urine of ontlasting
  • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten
  • Moeizame ontlasting of obstipatie
  • Gevolgen van verzakking van blaas, baarmoeder of darmen
  • Pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of aan de geslachtsdelen
  • Seksuele problematiek, gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem
  • Voor en na operaties in de onderbuik (gynaecologische, urologische en colorectale operaties)
  • Bekkenpijn en lage rugpijn in de periode rond zwangerschap en bevalling
  • Bij gezonde zwangeren is de begeleiding met name gericht op preventie van bekkenpijn en bekkenbodemdysfuncties
  • Bekkenpijn en lage rugpijn door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling

Specifieke vaardigheden en verrichtingen door de bekkenfysiotherapeut

De bekkenfysiotherapeut geeft voorlichting over de functie van het bekken en de bekkenbodem in relatie tot de klacht waarmee u komt. Zij helpt u bij het leren herkennen en trainen van de spieren van het bekken, de bekkenbodem en de spiergroepen die daarmee samenwerken in het dagelijks functioneren.

De bekkenfysiotherapeut adviseert en helpt bij het herwinnen van de controle over de vulling en evacuatie van blaas en rectum door bijvoorbeeld toiletadviezen en blaastraining.

Bekkenfyiotherapeuten zijn speciaal opgeleid en getraind in het uitvoeren van een inwendig (vaginaal of rectaal) onderzoek waarbij de functie van de bekkenbodemspieren of de aanwezigheid van verzakkingen wordt beoordeeld. Het inwendig onderzoek geeft een vollediger beeld en de mogelijkheid tot het geven van optimale feedback aan de patient over het juist uitvoeren van de bekkenbodemoefeningen.

De bekkenfysiotherapeut kan  gebruik maken van inwendig toegepaste apparatuur zoals myofeedback of electrostimulatie. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de vaginale of rectale trainingsballon. Door gebruikmaking van deze middelen wordt het voor de patiënt gemakkelijk spiergroepen of functies te herkennen die voor het herstel belangrijk zijn en die voor hem of haar onbekend zijn.

Inwendig onderzoek en behandeling zal alleen worden toegepast na uw uitdrukkelijke toestemming.

De bekkenfysiotherapeut geeft indien nodig advies over ondersteunende hulpmiddelen zoals een bekkenband.

Bij zwangeren heeft de fysiotherapeutische begeleiding vooral het doel dat zij actief blijven en daarmee optimaal kunnen functioneren.

Verwijzing

De behandeling van de bekkenfysiotherapeut vindt vaak plaats op verwijzing van de huisarts, verloskundige of specialist (bijvoorbeeld de uroloog, gynaecoloog, seksuoloog of revalidatiearts) of op advies van een incontinentieverpleegkundige. De bekkenfysiotherapeut is sinds 1 januari 2006 ook direct toegankelijk.
De behandeling van urineverlies wordt vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing van een arts of specialist naar de bekkenfysiotherapeut nodig. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Vergoedingen uit de basisverzekering maken aanspraak op uw eigen risico.

Voor informatie over bekkenfysiotherapie:

NVFB
De Fysiotherapeut

Bij Fysiotherapie Hoofdweg is Jolanda Smits (Master Bekkenfysiotherapie) de bekkenfysiotherapeut in de praktijk.