Skip to main content

 

Coronaherstelzorg

Het coronavirus is een flinke aanslag op onze samenleving en in het bijzonder op de door COVID 19 getroffen patiënten. COVID-19 heeft veel impact op de longen waarbij er in sommige gevallen zelfs blijvende schade kan optreden. Naast lichamelijke zijn er ook mentale problemen.
Een deel van deze patiënten zal na het doormaken van de ziekte baat hebben bij adequate revalidatie in de eerste lijn.
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft een Standpunt Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19 opgesteld met aanbevelingen voor fysiotherapie bij patiënten na ontslag uit het ziekenhuis of patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt in de thuissituatie. Bij Fysiotherapie Hoofdweg wordt volgens de aanbevelingen van dit Standpunt gewerkt.
Na verwijzing van de huisarts of specialist wordt telefonisch contact opgenomen met u, of uw mantelzorger, om na te gaan of er beperkingen worden ervaren in het dagelijks bewegend functioneren en of er een indicatie is voor fysiotherapie. De eerste 6 weken zal voor het geven van instructies, coaching en de begeleiding gebruik worden gemaakt van (beeld)bellen.
Op basis van uw hulpvraag kunnen na 6 weken eventuele verdere behandeldoelen bepaald worden. De behandeldoelen kunnen gericht zijn op het opbouwen van conditie- en/of spierkrachtopbouw.

Voor Fysiotherapie Hoofdweg behandelt Annemiek Overmars (Master Hart-, Vaat- en Longen, Master Geriatriefysiotherapie) en Robert Post patiënten met COVID